Bağlı bitki torpağı uçur

Bağlı bitki torpağı uçur


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Bağlı bitki torpağı uçur əsasən rütubətli və isti bölgələrlə əlaqələndirilir və əsasən torpaq səthlərini koloniyalaşdırır. Bununla belə, milçəklərin dünya üzrə yayılması son dərəcə qeyri-bərabərdir. Bu araşdırmada əldə edilən nəticələrə görə *M. qara* yeni növ hesab edilə bilər.

Digər çox oxşar növlər arasında yeni növlərin müəyyən edilməsi mürəkkəb və çətin bir işdir. Taksonomik tədqiqatlarda adətən yeni növlərin taksonomik tərifinin müəyyən bir növün çoxsaylı xüsusiyyətlərinin hərtərəfli araşdırılmasının nəticəsi olduğuna inanılır. Son dövrlərdə böcəklərin yeni növləri əsasən morfoloji tədqiqatlar və molekulyar üsullardan (DNT barkodlaşdırma) istifadə edilməklə müəyyən edilir və molekulyar üsulların yüksək oxşarlığa malik növləri ayırd etməyə kömək edə biləcəyi güman edilir. Son tədqiqatlarda ([@B13], [@B9], [@B1]) göstərildiyi kimi, molekulyar metodların ənənəvi morfoloji üsullarla taksonomik tədqiqatları dəstəkləyə biləcəyi də güman edilir.

"DNT barkodlaşdırma" termini "DNT əsaslı növlərin identifikasiyası" mənasını verən "DNT" və "barkod" sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. DNT ştrix-kodlanması ekologiya və taksonomiyada geniş istifadə olunur və onun məqsədi universal gen bölgələrinə, yəni ribosomal (r) genlərin DNT fraqmentlərinə, xüsusən mitoxondrial DNT (mtDNA) *sitoxrom oksidaz alt vahidi I (COI)* əsasında orqanizmləri müəyyən etməkdir. *sitokrom oksidaz II alt vahidi (COII)* genləri. 1998-ci ildən etibarən DNT ştrix-kodu istənilən qrup orqanizmləri xarakterizə etmək üçün sürətli və yüksək dəqiqlikli bir üsul kimi işlənib hazırlanmışdır ([@B2]).

COI barkodlama geni növlərin ayrı-seçkiliyi üçün universal DNT markeri kimi istifadə oluna bildiyindən, ştrix kodlaşdırma standartı kimi COI geninin ardıcıllığı təklif edilmişdir. Ştrix-kodlaşdırmanın əsas ideyası DNT ştrix-kodlaşdırmasının ekologiya ilə birləşməsidir, çünki bütün bitki yeyən heyvanlar barkodlanmağa mümkün namizədlər kimi təklif edilmişdir və ən etibarlı və faydalı bitki identifikasiyası dəsti DNT ştrix-koddur. DNT ştrix-kodlanması bitki identifikasiyası və bitki taksonomiyasında güclü alətə çevrilmişdir. Bitki barkodları inventarın idarə edilməsi, konservasiya, identifikasiya və tədqiqat məqsədləri üçün bitkiləri müəyyən etmək üçün istifadə edilə bilər. ABŞ, Böyük Britaniya, Yeni Zelandiya, Fransa, Kanada, Çin və Yaponiya kimi dünyanın bəzi yerlərində bir çox bitki barkodlama işləri aparılmışdır. Bitki ştrix kodlaşdırmasının öyrənilməsi 2013-cü ildən Koreyada aparılır ([@B16], [@B12]). COI barkodlama geni bitkilər, qıjılar və yosunlar kimi müxtəlif növləri müəyyən etmək üçün istifadə edilmişdir. Məsələn, [@B11] *COI* istifadə edərək, qıjı və xurma kimi bəzi bitki qruplarının növləri arasında filogenetik əlaqəni müəyyən etdi. Bitki barkodlamasının tədqiqində COI barkodlama geni növlərin identifikasiyası üçün ən çox istifadə edilən molekulyar markerlərdə seçilmişdir.

Burada COI ştrix kodlama gen ardıcıllığından istifadə edərək bitki növlərinin identifikasiyasının uğurlu olduğunu bildiririk. Bitki ştrix-kodu Koreyada *Magnoliaceae*, *Rosaceae*, *Altingiaceae*, *Scrophulariaceae*, *Ranunculaceae*, *Saxifragaceae*, *Polygonaceae* və *Iridaceae* sırasına aid bitki nümunələrini müəyyən etmək üçün həyata keçirilib.

Cənubi Koreyanın 10 əsas ərazisindən 997 növ səviyyəsində naməlum bitki nümunəsi də daxil olmaqla cəmi 2746 DNT nümunəsi toplanıb. DNT izolyasiyası istehsalçının təlimatlarına uyğun olaraq DNeasy Plant Mini dəsti (Qiagen, ABŞ) və DNeasy Plant Mini dəsti (Qiagen, Hilden, Almaniya) istifadə edilməklə həyata keçirilib. Primer cütü (L-d-26F və D-d-r) ([@B14]) COI genini təcrid etmək üçün PCR gücləndirilməsində istifadə edilmişdir. PCR reaksiyası ExTaq DNT polimerazasından (Takara, Yaponiya) istifadə etməklə həyata keçirilmişdir. PCR şərtləri aşağıdakı kimi idi: 1 dövr 94°C-də 2 dəqiqə, ardınca 94°C-də 45 s, 50°C-də 45 və 72°C-də 1 dəqiqə və 72°-də bir dövrə. C 10 dəqiqə. Alınan PCR məhsullarının ardıcıl analizi Milli Genetika İnstitutunun (Mishima, Yaponiya) DNT Analizi Əsas Müəssisəsində aparılmışdır.

Ardıcıllıqlar GenBank məlumat bazasında KJ634109--KJ634173 qoşulma nömrələri ilə qeydə alınıb. Zavodun ştrix-kodlaşdırmasının düzgünlüyünü təsdiq etmək üçün BLAST axtarışları ardıcıllıq məlumatlarından istifadə etməklə NCBI-nin BLAST onlayn qurğusundan (<,http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/>,) ([@B1]) istifadə edərək həyata keçirilib. Bu sınaqda verilənlər bazasında qeydə alınmış bütün bitki növləri üçün bitki barkod ardıcıllığı ilə ardıcıllıqlar arasında müqayisə aparılmışdır. Bundan əlavə, mitoxondrial COI geninin gücləndirilmiş bölgəsinin DNT ardıcıllığı Milli Biotexnologiya Məlumat Mərkəzinin (NCBI, <,http://blast.ncbi.nlm.nih) nukleotid BLAST xidmətindən istifadə edərək hər növ üçün ardıcıllıqla müqayisə edilmişdir. .gov/>,) və Yaponiyadakı Kənd Təsərrüfatı, Balıqçılıq və Meşəçilik Departamentinin (Milli Meyvə Ağacı Elmi İnstitutu) məlumat bazası.

Nəticələr və Müzakirə

======================

[Cədvəl 1](#T1){ref-type="table"} PCR-əsaslı üsullardan istifadə etməklə əldə edilmiş bütün növlər üçün COI ardıcıllıqlarını ümumiləşdirir. 13 bitki növündən cəmi 1080 bp ardıcıllığı əldə edildi ([Cədvəl 1](#T1){ref-type="table"}) və ardıcıllıq məlumatları KJ634109--KJ634173 qoşulma nömrələri ilə GenBank məlumat bazasında saxlanıldı. . Bu tədqiqatda əldə edilən bütün ardıcıllıqlar bir-birinə uyğunlaşdırıldı və [Şəkil 1-də göstərildiyi kimi hər növ arasındakı əlaqələri müqayisə etmək üçün filogenetik ağac quruldu. 1](#F1){ref-type="şəkil"}. Bu ailələrdən olan bitki növləri, *Asteraceae* ([@B2]) fəsiləsinin təsnifatı ilə uyğun gələn üç cinsə ayrılır. Üç ailə bir çox ümumi meyvə və yarpaqlı bitki növlərindən ibarət olan *Rosaceae* ailəsindən fərqlidir. Bu tədqiqatda əldə edilən *Rosaceae*-dəki iki növ, *Malus domestica* və *Prunus domestica* üçün ardıcıllıqlar heç bir bitki növü ilə qruplaşmadı. Bu təəccüblü deyil, çünki hazırda NCBI nukleotid məlumat bazasında ([@B3]) qeydə alınmış cəmi 1638 bitki növü var. Bu nəticələr göstərir ki, bu ailənin bitkilərindən əldə edilən DNT sekanslarında müəyyən etməyə çalışdığımız bitki barkod bölgəsi yoxdur. *Oleaceae* ailəsinin beş növü üçün ardıcıllıqlar monokotiledon növləri ilə bir sıra əmələ gətirdi. Beş *Fraxinus* növü iki alt qrupa ayrıldı ki, bu da ardıcıllığın bitki barkod bölgəsini ehtiva etdiyini göstərir. *Pinus densiflora* və *Pinus thunbergii* üçün ardıcıllıqlar *Picea glauca*, *Picea sitchensis* və *Abies* sp. Bu ardıcıllıqlar iynəyarpaqlı ağaclardan deyil, bu növlərin fitocoğrafi populyasiyasından əldə edilən ardıcıllıqlardır. *P ardıcıllığı. sitchensis* və *P. *Picea* cinsinə aid olan glauca* Şimali Amerikanın qərbindəki bir ərazidən əldə edilmişdir ([@B4], [@B5]). Bu tədqiqatda əldə edilən ardıcıllıqlar həmçinin Şimali Amerikanın qərbindəki bir populyasiyanın bitki ardıcıllığını da əhatə edir, çünki bu *Picea* ardıcıllığının alt təbəqəsi olan


Videoya baxın: DİQQƏT!!! Bu bitkini gördüyünüz yerdən torpaq almayın!